top of page

Abortus/ Miskraam

Een abortus of een miskraam zijn beide het resultaat van zonden, die gelijk staan tot moord, omdat schade wordt toegebracht aan de ziel van iemand anders met de dood als gevolg.​ Onderstaand meer uitleg en illustratie over beide gevallen.

Miskraam
Een miskraam is vrijwel gelijk aan een abortus ook al klinkt het conflicterend tot elkaar. Echter zijn zij beiden niet in harmonie met Liefde vanuit God's Perpectief en daarbij een zonde. 'Maar bij een miskraam wil ik toch juist een kind?' We vergeten dat alles binnen de Wet van Aantrekkingskracht valt en dus ook een miskraam. Het nog ongeboren kind met al geïncarneerde ziel, is nog niet ontwikkelt om binnenkomende emoties, waar het volledig receptief voor is, te kunnen onderscheiden en kan niet langer aan de overweldigende emoties van behoeftigheid, van de op dat moment dragende moeder (en vader), verdragen en laat zichzelf los van het leven.

Het nog ongeboren kind krijgt niet alleen alle emoties vanuit de moeder maar ook de emoties vanuit de vader waar de moeder tijdens zwangerschap sensitief voor is. De afstoting van het kind is hoe dan ook een resultaat van de emoties van beide ouders welke kunnen uiteenlopen van aard. Daarom observeren wij vaak een dynamiek wat leidt tot de scheiding de ouders die in een relatie zitten tijdens de zwangerschap, omdat er schuld op elkaar wordt geprojecteerd maar ook het gevoel van het hebben van schuld vanuit die projectie ondraaglijk wordt de relatie voort te zetten. Echter is het uit elkaar gaan daarin niet de oplossing daar beiden daarmee alleen verder wegstappen van gevoelens die doorvoeld dienen te worden voor daadwerkelijke heling.

Bij een miskraam is de overheersende emotie bij de ouders en m.n. de vrouw, omdat in deze tijd op aarde de vrouw meer geïnvesteerd is in het krijgen van een kind, is; 'Het is niet mijn schuld' naast 'Ik heb het recht om een kind te hebben voor mij.' en 'Vertel mij niet dat mijn miskraam iets met mij te maken heeft, het moet met iets anders te maken hebben dan met mij.'

Wat we vaak waarnemen bij familieopstellingen is dat het kind vanuit een miskraam nog bij de familie wilt horen maar uitgesloten wordt. Daarnaast wanneer de ouders een succesvolle zwangerschap doorlopen met een nieuw kind, het kind vanuit de miskraam zich zal identificeren met het nieuwe kind vanuit de zielenwereld en deze zal beïnvloeden. Het nieuwe kind, dat zich op aarde begeeft, raakt daarvan in de war en degradeerd zijn/haar zielenstaat zolang de ouders hun emoties blijven ontkennen.

Abortus
Bij een abortus spelen er weer andere bijkomende emoties een rol waarin er geen verantwoordelijkheid is genomen voor de daad wat op zichzelf altijd een kans op conceptie biedt, tenzij het met onnatuurlijke anti-coceptiemiddelen wordt tegen gehouden wat in zichzelf ook onder zonden valt. Ook bij een conceptie onder een dwangvolle situatie zoals verkrachting is de Wet van Aantrekkingskracht aan het werk. 
De algemene houding bij een abortus is; 'Het is mijn recht om dit leven te beëindigen voor mijn eigen egoïstische doeleinden' en 'Ik heb het recht jou leven te beëindigen.' Daarbij is de mentaliteit op aarde in ondersteuning hiervan, de wereld zegt; 'Ga dan, doe maar en neem een abortus als je wilt.' of 'wees baas in eigen buik'. Alsof het ontwikkelende kind tijdens de zwangerschap nog een deel is van het eigen lichaam van de vrouw terwijl vanuit God's Perspectief dat niet het geval is. Het is een duistere emotionele staat van zijn en te vergelijken met iemand die bewust een moord pleegt uit persoonlijke overwegingen zoals in het leger bijvoorbeeld.

Wat we vaak waarnemen binnen familieopstellingen is dat wanneer een vrouw een abortus pleegt, ze niet alleen een deel van haar ziel afbreekt waardoor er een opening ontstaat, maar ook de relatie met de man met wie ze het kind heeft gekregen, eindigt. De moeder van het geaborteerde kind voelt zich enorm schuldig, zo erg dat ze niet het gevoel heeft dat ze het leven niet verdient en wilt haar kind de dood in wil volgen middels zelfmoord. Ook de mannen hebben een verantwoordelijkheid in de actie van een abortus maar zijn vaak bang voor de vrouw, wat hen nog meer wegleidt van de situatie in zonde met alle gevolgen van dien. Voor beide gevallen inclusief onnatuurlijke wijzen van conceptie zoals bijv; draagmoedersschap of IVF waarin geïncarneerde zielen sterven in het proces of zelfs worden bevroren, zijn verschillende emoties oorzakelijk en niet een specifieke emotie omdat onze ziel allerlei andere individuele schade bij zich draagt vanuit het Beschadigde Zelf.
Velen die dit lezen zullen dit voelen als een oordeel en zullen hier boos om worden, echter openbaart jou boosheid waar jou emotionele verslaving zit en kan dus het beste dienen als jou gids dan een projectie in woede richting een broer of zus die God's woord deelt. 


Uiteindelijk komt het neer op dat zowel de ziel van een miskraam als de ziel van een geaborteerde ziel dienen te worden gezien als een van de kinderen binnen een familiesysteem naast de ouders en de uitvoerende artsen verantwoordelijkheid dienen te nemen. Vaak worden deze kinderen 'vergeten' vanwege onderdrukking van emoties in ontkenning. Wanneer dit niet erkend wordt, weegt de emotionele zwaarte van zo een gebeurtenis de ziel richting degradatie met alle generationele gevolgen van dien voor alle betrokken familieleden. We dienen dit te herkennen en daarin het bestaan onze 'niet meer aardse kinderen' te erkennen in de volgorde van incarnatiemoment.

In beide gevallen hebben de kinderen die zich niet meer op aarde bevinden begeleiding nodig in de zielenwereld en dat lukt alleen wanneer zij zich kunnen loskoppelen van deze aantrekking, vanuit de onderdrukte emoties van de ouders, naar de aarde. 


Wanneer jij (en jou partner) een of beiden van het bovenstaande hebben ervaren (of zelfs een abortus overwegen) en vastzitten in het emotionele proces, waarin de zonde niet wordt (h)erkend, reik dan uit om een sessie in te plannen voor assistentie in God's Liefde en Waarheid. Bidden echter is de beste manier om direct te communiceren met God. 

bottom of page