top of page

Berouw & Vergeving

God is zielsgelukkig wanneer wij bereid zijn echt te vergeven en/of onze zonden te berouwen. Daarom voelen we ook zoveel Liefde op het moment we dat doen of wanneer de zogenaamde 'dader' of 'slachtoffer' daadwerkelijk zijn/haar acties berouwt en/of vergeeft. We dienen ons ten alle tijden bewust te zijn dat wij ook een 'dader' zijn wanneer we toestaan dat de dader in onze ogen ons blijft misbruiken en verder beschadigen. Dus we dienen onze eigen zonden te herkennen naast de zonden van de ander.

Echter is er een groot onderscheid in wanneer je, na het herkennen van een zonde, hiervoor dient te berouwen of juist dient te vergeven. Dit is afhankelijk van waar en wanneer de betreffende imperfectie van Liefde is ontstaan. Om dit te kunnen begrijpen zijn de volgende drie soorten Zelf van belang;

Ware Zelf = Onze (halve) ziel hoe God ons heeft gecreëerd in volledige compleetheid van Liefde.

Verwonde/Beschadigde Zelf = Familieomgeving en opvoedsystemen als oorzaak. Veroorzaakte schade waar je zelf niet verantwoordelijk was. In dit geval dienen we te vergeven. Vergeving is nodig in relatie met jezelf en relatie met anderen om schade vanuit de jeugd los te kunnen laten. Meestal betreft dit gebeurtenissen tot ongeveer het zevende levensjaar vanwege het bewustzijn van de ziel zich nog niet volledig heeft kunnen ontwikkelen. Bedenk je hierbij dat diegene je dient te vergeven ook zelf een Beschadigde Zelf heeft.

Façade (nep) Zelf = Mijn eigen keuzes als oorzaak. Veroorzaakte schade waar je zelf voor verantwoordelijk was en bent. In dit geval dienen we te berouwen, waaruit automatisch vergeving ontstaat. Berouw is nodig voor jou acties vanuit jou vrije wil naar anderen, waar imperfectie van Liefde was. Meestal betreft dit acties vanaf ongeveer het zevende levensjaar waarin de eigen wil in de ontwikkeling van het brein op gang kwam in de ziel.

Vergeven is nodig:
Wanneer iemand heeft ons iets aangedaan in zonde (in omissie of commissie). Iemand heeft in zonde richting ons; een intentie, woorden, gedachten, handelingen, emoties die uit harmonie van God's Liefde zijn.
 
Berouwen (en vergeven) is nodig:

Wanneer; wij opzettelijk of onopzettelijk uit harmonie met God's Liefde hebben gehandeld en daarbij onze omgeving en onszelf hebben beschadigd. Vervolgens dien je ook te vergeven wat jou is aangedaan waaruit de zonde in eerste instantie is ontstaan. 

Hoe weet ik of ik echt heb vergeven? 

Wanneer je niet meer de pijn voelt in relatie tot hetgeen ons is aangedaan. Je bent het niet perse vergeten maar het heeft emotioneel geen effect meer op je, omdat de emotie niet meer vastzit aan je ziel. Daarnaast is er geen vijandigheid meer richting de 'dader'. 

Hoe weet ik of ik echt heb berouwt (en vergeven)?
Hierbij richt je je op drie verschillende lagen: 
1 Waneer je niet meer de pijn voelt in relatie tot hetgeen jij een ander hebt aangedaan.
2. Wanneer je niet meer de pijn voelt in relatie tot hetgeen jij jezelf hebt aangedaan.
3. Wanneer je niet meer de pijn voelt in relatie tot hetgeen jou is aangedaan wat maakte dat jij een ander iets aandeed.
Het is in het berouwen dus van belang dat je niet alleen kijkt en voelt over wat je zelf hebt gedaan maar ook kijkt en voelt naar waarom je het hebt gedaan. Waarom je iets doet heeft als vaak oorzaak dat ligt in het Beschadigde Zelf.  
 
Verantwoordelijkheid

Onze persoonlijke keuzes zijn gerelateerd aan schade vanuit de jeugd maar en we denken daarmee dat we onze verantwoordelijkheid niet hoeven te nemen, omdat we geloven dat de emoties van het Beschadigde Zelf belangrijker zijn dan de emoties van de Façade Zelf.
Dus: wanneer ik een keuze maak, dan ben ik daarvoor verantwoordelijk. Ik kan namelijk niks aan de keuzes van anderen doen en heb alleen directe controle over mijn eigen persoonlijke keuzes. Om deze reden zijn het de eigen keuzes die de ziel de meeste schade aanrichten.
De enige reden geen berouw te hebben of niet te willen vergeven, is omdat we onwillig zijn onze emoties te voelen in verslaving van wat we denken ervoor terug te krijgen.

Wanneer iemand berouw voelt voor iets zij ons hebben aangedaan of ons vergeven voor iets dat wij hun hebben aangedaan in harmonie met Liefde, kan Liefde weer stromen tussen beiden individuen. Bij het tegengaan van het vergeven wanneer iemand berouwt, voeg je alleen maar schade toe wat dan ook weer zal resulteren in verdere schade toebrengen richting anderen (zonde in zonde effect), dan dat je het laat verdwijnen. Wilskracht kan helpen in situaties van vergeving, gezien vergeving een keus is van de frontale kwab van het brein en dus iets wat je bewust kunt doen om in Liefde te groeien. Vergeving en berouw geven altijd voor beide partijen een win-win situatie en kent dus geen verliezers.

Wanneer je iemand kunt zien hoe God ons allen ziet, komt vergeving automatisch.
 

bottom of page