top of page

Bidden

Tracht in ieder probleem God's Waarheid te vinden. 

Bidden is het uitoefenen van verlangen die oprecht is en zonder intellect. Het is dus niet zomaar een gesprek met God maar een verlangen God's Waarheid tot je te laten komen. Door te bidden, wordt er een fysieke gedeelte van de ziel geopend om deze Waarheid te kunnen ontvangen. Je kunt het zien als een soort tunnel vanuit onze ziel naar God en terug.
Let op; bidden is niet hetzelfde als mediteren. Meditatie richt zich op het wegkomen van het effect zonder de oorzaak te adresseren naast hetzelve als in 'Ik ben God'. Bidden richt zich specifiek op jou relatie met God als in 'Ik ben een kind van God'. Meditatie kun je doen zolang het niet een escape is om weg te komen van jezelf en jou emoties om je 'goed' te kunnen voelen. Het komt neer op jou intenties en wegkomen van jezelf brengt je niet dichter bij God..

Gebed is de sleutel tot de ziel om te kunnen ontvangen wat je voorheen nog niet kon ontvangen, omdat je God steeds wegduwde, niet toeliet en ontkende of simpelweg door gebed op zichzelf niet te begrijpen. 

Gebed en emoties reizen ogenblikkelijk en zonder enige vertraging. De emotie dat wordt gevoeld, wordt gehoord door God. God wilt dat je jouw eigen emoties voelt voordat Hij erop reageert. Over het algemeen zal God niet reageren op een emotie dat in jou op slot zit en niet door jou wordt gevoeld. De reden hiervoor is; wanneer jij je niet bewust bent van een probleem in jezelf, hoe kun je dan in staat zijn iets te ontvangen waarvan je je niet bewust bent of dat niet in resonantie is? God wilt dat jij begrijpt wat jij veroorzaakt.

Bidden is een manier om te ontdekken waar jij over in ontkenning bent, stelt je in staat om voorbij jouw Façade Zelf te gaan en in de echte dingen te komen. 

Hoe Bid ik tot God?
Je bid met jou emoties, je richt jou emoties naar God. Bidden kun je de hele dag door doen of er een specifiek moment voor uitzoeken, zolang je het verlangen hebt een relatie met God te hebben door met God een gesprek te willen met Zijn Waarheid als resultaat. God de entiteit en niet god in de vorm van het universum, in de vorm van meerdere goden of in de vorm van jezelf wat new age ons in fopt te moeten geloven. Je kunt dit hardop doen of in gedachten en wel of nog niet gelooft in God. Om volledig present te zijn laat je ogen open tijdens gebed hiermee getuig je van jou gebed maar je ogen sluiten kan uiteraard ook, dat is aan jou. 

Stap 1: Concentreer je op een verlangen tot gebed te komen en voel waar je het over wilt hebben in alle serieusheid en oprechtheid. Wees eerlijk over jou intenties. Wanneer je eerlijk hierover bent, openbaart dit direct of jou intenties in harmonie met Liefde bent of in zonde. In geval van zonde zal God niet reageren tot je weer harmonie met Liefde bent in jou verlangen.
Stap 2: Groet God vanuit het diepste van je hart en verwelkom een gesprek zoals je met ieder ander zou initiëren. Wees ook geïnteresseerd in hoe God zich voelt.
Stap 3: Vertel God waar je dankbaar voor bent. Dit kan uiteen lopen voor van alles wat je maar bedenken kunt of voelt variërend van verleden, heden en toekomst, matieriële en non materiële zaken.
Stap 4: Vraag God je te laten zien op welk vlak je nog niet het verlangen hebt ontwikkeld om groeien in Liefde, vraag waarom dat op dit moment zo is, waar het door komt en vraag vervolgens om hulp in het openstaan voor groei in Liefde. Als je boos bent op God spreek/voel dat dan ook uit. Vraag in je gebed aan God om Zijn wijsheid met jou te delen over welk onderwerp dan ook aan jou hartsverlangen ligt.
Stap 5: Voel Gods Liefde in je vloeien en sta daarbij open voor antwoorden ook al vind je ze in eerste instantie niet leuk of zelfs in het eerste moment confronterend met emoties zoals woede/boosheid. Voel erover door en je zult merken dat onder de boosheid, angst en daaronder weer verdriet verborgen gaat. Ren niet weg, laat het toe en blijf open voor ontvangst van waarheden. Voel ze.
Stap 6: Sluit je gebed af met een uitademing van dankbaarheid. Bedank God voor het gesprek en de ervaring, sluit je gebed af in Liefde, dit kan ook met het afsluitende woord 'Amen'.

 

bottom of page