top of page

Onze Aardse Ouders

Het concept van familie zoals wij het kennen is op zielsniveau niet de realiteit daar wij allen kinderen van God zijn en vanuit God's Perspectief een familie zijn. Daarmee zijn wij broeders en zusters van elkaar. Onze ouders zijn dus eigenlijk onze oudere broer en zus, een docent voor ons naast al onze andere familieleden behalve je andere helft, want je andere helft is onderdeel van jou en vice versa. God is onze werkelijke ouder, degene die onze ziel heeft gecreëerd in het oneindige.

Aardse ouders hebben niet door hoeveel schade zij hun kind maar ook hunzelf aanbrengen met een degradatie van de ziel als gevolg. Onze aardse ouders hebben de misconceptie de eigenaar van hun kinderen te zijn en daarmee denken het recht te hebben te kunnen dicteren wat het kind doet of moet doen. Hiermee beschadigen de ouders met hun verwachtingen en emotionele verslavingen het kind en daar begint het degraderen van de ziel aan, van zowel de ouders als het kind. 

Ondanks wij verstrikt zijn geraakt in de zonden van onze ouders, begaan wij ook vanuit onze eigen beweging 
 tot dat zij zelf inzien wat ze in dishamonie van God's Liefde hebben gedaan. Je kunt pas de fout bij een ander herkennen wanneer je die van jezelf eerst herkent.  

Family = Not a reality, as we all are Gods children. Families view: parents own the children. Average parents believe the children belong to them and therefore believe to have the right to dictate what the child does. God’s view: complete opposite.

Entangled in the sins of our parents
Parents are older sister or brother thatteacheslittle brother or sister a teacher
 

God has created family system as support

However Flesh and blood does not enter the spirit world as such

bottom of page