top of page

Emotionele Incest

Emotionele Incest is iets waar ouders/opvoeders (opa, oma, of zelfs leerkrachten) voor dienen te waken, omdat dit schade toebrengt aan het kind die hierbij wordt gevormd/gekneed (gegroomd) in een rol van het voeden van de emotionele verslavingen, die de ouder/verzorger niet krijgt binnen de partnerrelatie. Bij emotionele incest krijgt het kind dus een emotionele rol van de partner. Vaak van het tegenovergestelde geslacht, dus moeder met zoon en vader met dochter. Wat de ouder emotioneel niet van de andere partner krijgt zal de ouder willen ontvangen van het kind veelal van hetzelfde geslacht als de partner.

Definitie
Emotionele incest = het projecteren van beschadigde gevoelens en emotionele eisen bedoeld voor de partner, op het kind waardoor het kind op de partnerplek komt te staan. Het kind wordt gegroomed in het voeden van de emotionele verslavingen die de ouder niet krijgt binnen de partner relatie. Het kind wordt een surrogaat voor hetgeen dat mist in de partnerrelatie. 

Kinderen zijn zich volledig onbewust hiervan, omdat ze gevormd zijn te geloven dat het iets goeds is en groeien op met de gedachte dat hetgeen zij aan de ouders geven binnen harmonie met Liefde is wat echter niet het geval is. De Wet van Aantrekkingskracht legt dit bloot. Daarnaast opent dit het kind voor seksuele misbruik.

Je kunt emotionele incest herkennen in hoe boos de ouder wordt op het moment het kind zelf een partnerrelatie ontwikkeld en een vriend of vriendin krijgt. Boosheid laat zien waar je een emotionele verslaving hebt en wanneer de verslaving niet meer gevoed wordt geeft dit een confrontatie met de verslaving in boosheid. In het geval van de nieuwe relatie van het kind; wordt er geconfronteert wat deze nieuwe relatie zal doen tegen wat de ouder emotioneel eist van het kind.

Hedendaags wordt emotionele incest gezien als iets normaals, waar de ouder het kind idoliseert en de partner op de tweede plek komt. Kijk maar naar het weggeven van de dochter tijdens haar huwelijk bijvoorbeeld, het is ingebed in door mensbedachte tradities. Er zijn veel relatiedynamieken die met emotionele incest te maken hebben. 

Wanneer je echt de andere helft relatie verlangt binnen je relatie met God, dienen dit soort projecties te stoppen omdat het zowel het kind, jou andere helft, als jezelf schaadt in zonde.

 

bottom of page