top of page

Fysieke Workshop

Via een fysieke workshop op een informele doch krachtige wijze kennis maken met Christed Constellations. Dit is een krachtige manier om het voelen van emoties te ervaren en begrijpen in Nederigheid. Iedereen ontvangt hierin de kans familieopstellingen te ervaren in verbinding met God in relatie tot het voelen van de emoties vanuit jou ziel. Verder is er ruimte voor zover de tijd het toelaat voor degenen die bereid zijn om een ​​persoonlijke kwestie in te brengen, waarbij ieder de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt.

Voor het uitnodiging voor een fysieke workshop kun je contact opnemen via het contactformulier met de volgende gegevens:

- aantal deelnemers (minimaal 6)
- dagdeel (halve dag 08:30-12:00 of volle dag 08:30-16:00)
- thema (indien bekend of benodigd)
- locatie (vanaf Juli 2024 wereldwijd tot dan NL en delen van DE en DK) 

Taalmogelijkheden: Engels of Nederlands


Bij een uitnodiging voor een workshop gaat iedere deelnemer akkoord met het nemen van volle verantwoordelijkheid voor hetgeen zich blootgeeft in het alwetende veld, waarbij niemand anders aansprakelijk kan worden gesteld voor de emoties die geopenbaard worden in jou. 

 

bottom of page