top of page

Geboden

Geboden in de zin van de 'Tien Geboden' bestaan in de werkelijkheid van de ziel niet. Als dat zo is, zou het in strijd zijn met de Wet van de Vrije Wil. De mens heeft deze geboden uitgevonden als een regelboek dat voor verschillende doeleinden moet worden gevolgd. Ze zijn gemaakt omdat mensen snel in zonden vallen en de meesten van ons hebben we al deze regels ter herinnering nodig, denken we.

In werkelijkheid weet jou ziel, jouw geweten wanneer dingen niet in harmonie zijn met Liefde. De door mens gemaakte geboden zijn daarom onnodig, omdat deze geboden er al zijn, in (jouw) ziel gegrift. We hoeven ze alleen maar weer te herinneren en kunnen dat doen terwijl we ons een weg banen door de desoriëntatie en conditionering van de samenleving middels onze relatie met God in een verlangende communicatie met God. 

Het hoogste inzicht in Waarheid komt met het geloof in God, omdat daarin, in die laatste fase, de erkenning zit dat er iemand is die hoger is dan wij. Hiermee opent er een nieuwe deur, een andere dimensie.

Zoals Jezus zei in Markus 12:29-31 over de geboden; 


29 En Jezus antwoordde hem: 'Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël; De Heer, onze God, is één Heer:'
30 'En u zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht: dit is het eerste gebod.'
31 En het tweede is als volgt: 'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.'

Het liefhebben van je naasten komt eigenlijk automatisch en is niet eens nodig als je God liefhebt met heel je hart, ziel, verstand en kracht.

Jezus herkende dit al. En wanneer je besluit licht te zijn, kun je duisternis herkennen, waardoor je jezelf kunt zien en herkennen als het licht of het duister. De Wet van Aantrekkingskracht brengt je deze ervaringsmogelijkheden om je te assisteren in jou groei in God's Liefde

 

bottom of page