top of page

Gechristend

Christed Constellations wijkt af van de traditionele manier van familieopstellingen omdat God's Wetten als leidraad dienen in de bewustwording van jou zonden in het streven naar perfectie in Liefde. Deze perfectie is te vinden vinden wanneer je opnieuw geboren wordt ofwel gechristend en de ware Yeshua Ben Yosef (Jezus) beter begrijpt, daadwerkelijk wilt zien en openstaat door hem God te willen voelen ten overvloede in passie.

Definitie
Gechristend zijn = Verenigd/gezalfd in Waarheid van Liefde door de Heilige Geest in volledige hartstocht met de geest van Jezus in volle toewijding aan God. Je hoeft niet langer te proberen Liefde te zijn, je bent nu automatisch Liefde geworden zonder te hoeven proberen. De enige manier om daar te komen is jezelf toe te staan alle emotionele redenen in jou los te laten over waarom jij Liefde niet kan zijn zonder het te hoeven proberen. Er is een emotionele reden dat jij Liefde (nog) niet bent.

Christusbewustzijn = In Christusbewuste staat zijn betekent dat je niet langer hoeft te proberen Liefde te zijn. Je bent nu automatisch Liefde zonder het te proberen. De enige manier om daar te komen is door jezelf toe te staan ​​alle redenen in jezelf los te laten, waarom je geen Liefde kunt zijn zonder te proberen. Er is een emotionele reden waarom je (nog) niet Liefde bent.


Jezus was de eerste die op aarde de samensmelting met God heeft kunnen bereiken. Wij kunnen ook tot dat punt komen met een waar verlangen een relatie op te bouwen met God en daarin te groeien in Liefde daar Jezus net als ons een kind van God is. 


Yeshua REPRESENTEERT God en wij verlangen naar de representatie van de geest van Yeshua tot het een waar onderdeel van onze ziel wordt.

bottom of page