top of page

God's Liefde

De conceptie over de betekenis van Liefde die wij als wereld hebben meegekregen, in onze desoriëntatie, is eigenlijk beter te definiëren als zelfzuchtigheid, 'ik hou van jou, MAAR...' We denken recht te hebben op Liefde en gaan daarin zo ver dat we eisen stellen aan Liefde en daarmee ook aan de ander. Hiermee zijn we uit harmonie met Liefde hoe God het bedoeld te zijn. Niet alleen omdat we de vrije wil van de ander schenden maar ook verwachtingen koppelen op hetgeen wij denken recht te hebben. Liefde is geen onderhandeling en is ook niet onderhandelbaar. Wanneer je denkt dat Liefde pijn doet dan was het geen Liefde die je voelde maar iets anders omdat God('s Liefde) nooit pijn doet.

Definitie
'God's Liefde = volledig vrij van zonden en dus een emotie in volledige harmonie met God's WettenHet is de ultieme realiteit en de enige realiteit en komt alleen tot zijn recht in combinatie met Waarheid. In de hoogste Waarheid is Liefde alles dat er is en het dient in beweging te zijn om functioneel te kunnen zijn, het moet stromen. Liefde komt van het ziel. Liefde vanuit het hoofd geeft geen beweging vanuit de ziel omdat het hoofd Liefde op een intellectueel niveau houdt. Uiteindelijk betekend het intellect niets wanneer je niet Liefde kunt zijn, je bent dan simpelweg niet liefdevol. Je kunt denken dat je dat wel bent maar in feite laat Liefde zich alleen zien in handelingen dus in beweging.' 

Daarnaast is Liefde een geschenk en een geschenk is vrij van verwachtingen, behoeften en vereisten noch eisen. Of geef jij alleen een cadeau aan iemand wanneer je weet dat je er iets voor terugkrijgt? Wat is Liefde waard wanneer je een verwachting eraan koppelt? Helemaal niets… Liefde wordt dan een ruilmiddel vermomd als wat jij denkt dat liefde is. Omdat je de perfectie van liefde mist kom je uit op dat je actie(s), zonde(n) bevat. Hierdoor degradeer je jou zielsdeel en die van jou andere helft (ook als hij/zij (nog) niet in jou leven is) en ieder ander betrokken in jouw acties.


Alles wat buiten de perfectie van Liefde valt wordt door God gezien als een zonde. Liefde zoals God het heeft bedoelt, kijkt automatisch een oneindig stappen vooruit om de mogelijke consequenties van zonden te voorzien. Niet alleen voor jezelf maar ook met in acht name van jou omgeving, in dienst van grotere geheel, het alwetende veld in Zijn creatie. Liefde volgens God is nooit; gerechtigheid, opofferend, pijnlijk noch veeleisend. Terwijl de wereld hier juist tegenovergesteld kijkt naar al deze punten. 

Daarmee betekend Liefde; het loslaten van een overtuigingen waaraan je gehecht bent om Liefde toe te kunnen laten, zodat het werkelijk in de ziel kan stromen en gevoeld kan worden zoals God het bedoeld heeft. Hierdoor groeit onze relatie met God.

Door te onderzoeken en experimenteren kunnen we de ware omschrijving van Liefde ontdekken en daarmee de ware betekenis van Liefde (beter) begrijpen voor onszelf maar ook voor onze omgeving. Liefde volgens de wereld is een grote misconceptie en brengt onze ziel naar een staat van degradatie in plaats van een staat van groei. Daarin dienen we voornamelijk te herkennen dat God's Liefde en Waarheid het tegengif van het kwaad is. 

Al met al om Liefde daadwerkelijk te kunnen voelen vanuit onze ziel dienen we in elke situatie, hoe uitdagend deze ook voelt, in/naar de hoogste Waarheid te handelen vanuit Gods Perspectief. Laten we Liefde weer in lopen in plaats van ervan weg te lopen.

bottom of page