top of page

God's Wetten 

God heeft wetten geschapen die zijn kinderen en haar universum regeren. Wanneer een of meer van deze Wetten worden overtreden, zondigen we. Een zonde is niets meer dan het missen van het doel van perfectie in Liefde. De Wet van Aantrekkingskracht probeert jou bewust te maken van elk van deze zonden. De Wet van Compensatie zet het in werking; Je oogst wat je zaait.

God's Wetten meten wanneer je iets buiten harmonie van Liefde hebt gedaan (zonde). Bijbehorende wiskunde besluit het soort effect de zonde zal hebben omdat de zonde zelf een emotionele energetische handtekening heeft. God's Wetten herkennen deze energieen en proberen deze terug te draaien middels de Wet van Aantrekkingskracht. Het is een uniek proces en daarom is het ook een unieke persoonlijke process we doorheen dienen te gaan. 

Hieronder staan ​​de belangrijkste Wetten van God die van toepassing zijn binnen (familie)systemen vanuit traditionele familieopstellingen vertaald naar God's Wetten. Een (familie)opstelling legt automatisch de specifieke wetten bloot. De 3 wetten universele wetten die in elk systeem van belang zijn met het oog op Christed Constellations zijn;

WET 1
Traditionele opstellingen: Iedereen heeft evenveel recht op een plaats in het systeem.
Christed Constellations opstellingen: God houdt van elk van zijn kinderen, allemaal evenveel en zonder enige uitzondering. Elke creatie van God is onderdeel van Zijn grotere geheel, in verbinding met elkaar als broeders en zusters. Daarmee heeft elke atoom recht op bestaan. 

WET 2

Traditionele opstellingen: 
Elk systeem heeft een hiërarchie.
Christed Constellations opstellingen: God bestuurt de Universele Wetten volgens onder andere de Wet van Aantrekkingskracht. De ene Wet weegt zwaarder dan de andere maar zijn ten alle tijde allemaal in werking zonder uitzonderingen. Binnen in een (familie)systeem geldt het recht van de eerste voor ordening, Echter God ziet ons zonder hiërarchie in gelijkheid met elkaar waar Liefde en Waarheid de uiteindelijke hiërarchie bepaald, waar de relatie met onze andere helft de hoogste plek inneemt na onze relatie met God.

WET 3
Traditionele opstellingen:
 Elk systeem zoekt een balans tussen geven en nemen.

Christed Constellations opstellingen: God geeft Liefde in ruil voor jouw bereidheid een ​​relatie met Hem op te bouwen in verlangen je eigen zonden te willen herkennen en de oorzaak ervan te willen verwijderen uit jou ziel. God verwacht niet en heeft geen relatie met jou gebaseerd op codependentie. Schenk Liefde zonder verwachting en ontvang zonder er iets ervoor terug te hoeven (doen) anders dan het schenken van Liefde, is waar de ware balans in misconceptie van disbalans zich openbaart. Schuld is niet altijd jou gids want het kan ook voortkomen uit jou Beschadigde Zelf.

bottom of page