top of page

(Hel) Sferen

Gods creatie kent wel verschillende lagen: sferen, sferen die laten zien waar jij bent in de ontwikkeling van Liefde. Vanaf de 8e sfeer ben je een met God. Je bent daar ook in de staat van jou Ware Zelf zoals God jou heeft ontwikkeld net voor incarnatie. Vanaf incarnatie beginnen de invloeden waar jij in jou sensitiviteit ontvankelijk bent en jou ziel degradeert door de onliefdevolle acties van jou ouders.
In de baarmoeder geeft jou aardse moeder ook aan jou door wat zij in zonde ontvangt van haar omgeving warvoor zij openstaat en eventueel dus ook van jou aardse vader.
Let op: Vaak handelen de aardse ouders buiten de perfectie van Liefde, dus in zonde vanuit eigen ontwetendheid omdat zij dit zelf ook niet van hun ouders hebben geleerd wat werkelijke liefdevolle acties zijn en Liefde en sich. Blijf dus altijd met Liefde en vergeving naar jou ouders kijken en met berouw naar jezelf voor jou acties in zonde uit jou vrije wil, al waren deze (nog) in onwetendheid.

 

Inmiddels is jou zielstaat in de eerste zeven levensjaren gedegradeerd in Liefde dus ook in sferen. Je begeeft je in de lagere dimensies van de eerste sfeer ook wel de hellensfeer genaamd. Om deze te overkomen, dien je jezelf te overkomen en emoties te voelen die je eigenlijk liever vermijdt.
Echter is dat de enige weg te groeien in Liefde dus ook in sferen om in ieder geval terug te kunnen komen tot jou incarnatiestartpunt, de 6e sfeer. De sferen zijn echter oneindig daar je oneindig in Liefde kunt groeien. Vanaf de 22e sfeer wordt je weer een met jou zielsverwant in seksuele eenheid, waarvan jij gesplitst bent voor incarnatie in een fysiek en spirituele lichaam door de daad van jou aardse ouders. God is de werkelijke ouder van jou ziel(enhelft).


Paradijs of hel op aarde
De duivel als een entiteit bestaat niet. Het zou niet liefdevol van God zijn er een te ontwikkelen. Wel heeft God vanuit zijn onvoorwaardelijke Liefde binnen de Wet van Compensatie, Wet van Oorzaan en Gevolg; ons de Wet van Vrije Wil gegeven en hier vangt het ‘duivelse’ aan.
 

De hel creëren wij dus zelf net als wij het paradijs zelf (kunnen) creëren. Door te luisteren en handelen naar invloeden van zielen uit lagere sferen, die zich zowel op aarde als in de zielenwereld begeven, geven we hen macht door onze eigen angsten, hier komt het versinsel ‘duivel’ vandaan. Een versinsel dat deze zielen een leider hebben in de vorm van een entiteit.
Het mooie is, is dat wanneer we onliefdevolle acties niet meer ondersteunen de macht ervan ook verdampt dus ook de macht van de zielen uit lagere sferen. De werkelijke verandering begint bij jezelf door jou tot nog toe vermeden emoties te voelen vanuit ware verlangen tot een relatie met God in Liefde.

Je komt uit de eerste sfeer en in de tweede wanneer je geen strijd meer hebt in het vertellen van de Waarheid.
 Onze ziel reflecteert dus hoe ver wij zijn in de ontwikkeling van Liefde en die reflectie wordt gespiegeld naar en door de wereld en laat daarmee zien in welke sfeer jij je begeeft. We gaan dus niet of naar de hemel of naar de hel maar we continueren waar we waren in onze ontwikkeling in Liefde op aarde alleen nu zonder fysieke lichaam wat het kunnen doorvoelen uitdagend maakt. 
 

Hoe meer jij je ontwikkeld in Liefde volgens God's Wetten, de meer jou omgeving een paradijs zal laten zien aan jou die voor de ander mogelijk nog niet zichtbaar is. Dit kan zowel op aarde als in de zielenwereld daar onze ziel voortleeft in het hiernamaals. Zoals de sferen in het oneindige begeven, zo kun jij ook in het oneindige groeien in Liefde.

 

bottom of page