top of page

Hoe

De ziel kan zich op meerdere plaatsen tegelijk bevinden maar omdat we zo geconditioneerd zijn door onze familiesysteem, overheidsssysteem, educatiesysteem enz, zijn we uit harmonie geraakt van God's Waarheid en God's Liefde en met onze zielsbewustzijn gedesoriënteerd geraakt met indoctrinatie uit onze omgeving.

Middels Gechristende Opstellingen (Christed Constellations) wordt de werkelijke aard van de ziel en bijbehorende zielsopeningen zichtbaar zonder deze desoriëntatie, eventueel met een of meerdere representanten. Een representant is in staat te representeren, omdat de ziel alleswetend en verbonden is met het grotere geheel. Hierdoor kun je, wanneer je representeert, haarfijn de ziel voelen van degene die jij op dat moment hebt geaccepteerd te channelen. Dit kunnen dus ook overleden dierbaren zijn, omdat de ziel na overlijden zonder het fysieke lichaam nog voortleeft. Verder kun je een element representeren, een emotie of zelfs een dier of plant, eigenlijk alles wat uit een atoom bestaat, net wat nodig is om de zielsvraag, in harmonie van Liefde, van de inbrenger te kunnen beantwoorden in constante verbinding met God.

Mediumschap
Het representeren is simpelweg een vorm van mediumschap en iedereen kan het. In de kern zou je de hele dag kunnen 'representeren'; het is eigenlijk inlevingsvermogen zonder jezelf te verliezen en in harmonie met God's Waarheid en Liefde.  

In het geval van een aardsoverledene is het van extra belang je bewust te zijn van de staat en sfeer zij zich bevinden binnen hun eigen ontwikkeling in God's Liefde, omdat dit grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De focus binnen de Christed Constellations is op het liefdesdeel van de ziel van de te representeren individu. Voor een representatie van het beschadigde deel is er toestemming nodig van de betreffende individu om het geschenk van Vrije Wil te respecteren daarbij de sessie veranderd in een ander soort sessie in mediumschap.

Net zoals op aard kunnen wij in de zielenwereld in Liefde groeien, constant blijven of zelfs (verder) degraderen en kunnen onszelf daarbij bevinden in de sferen van de 'hel', zoals de aarde zich grotendeels in bevindt.
We wijzen onze broeders en zusters altijd de weg naar lichtere zielen om mee te verbinden die hen verder kunnen begeleiden als wij daar zelf niet goed toe in staat zijn en lenen onze representatie niet uit ter verrijking van onze eigen emotionele verslavingen of zonden en alleen ten behoeve van groei in Liefde voor God, onze schepper, onze bron van bestaansbewustzijn.

Op het moment dat wij een diepe emotie werkelijk doorvoelen, sluit de bijbehorende zielsopening en is daarmee vrij van invloeden vanuit jezelf of buitenaf. De sabotage van ook zielen uit de zielenwereld als op aarde hebben dan geen invloed meer op jou op dat specifieke gebied, omdat je op dat moment beseft dat je niet langer loyaal aan hen kunt zijn, maar alleen jegens God en Gods Liefde die je op dat moment voelt. Dit kunnen we tijdens een opstelling ervaren. Gechristende Opstellingen zijn een uitstekende manier ons bewust te maken welke multigenerationele zonden naast onze eigen zonden ons belemmeren God's Liefde te ervaren en te leven naar God's Waarheid

God's Waarheid en Liefde zijn altijd toegankelijk ook zonder Christed Constellations, simpelweg middels gebed

bottom of page