top of page

Onze andere helft

Er is maar een persoon die echt jou andere helft is en dat is de andere helft van jou ziel, welke net als jou geïncarneerd in een fysieke en spirituele lichaam. Na splitsing en vòòr incarnatie tijdens de daad van onze ouders. Jou ziel bestaat uit een helft van een complete ziel, dit maakt ook helder waarom we op zoek zijn naar de ware, die een deel van jou is en jij van hem/haar. Biseksualiteit wordt daarbij geopenbaard tot een fals geloof. 

Onze andere helft is de hoogste verbinding in relatie naast onze relatie met God en de enige voor wie de seksuele samensmelting en intimiteit voor ontwikkeld is. Hiërarchisch staan de ouders boven het kind waarbij het kind dus geen voorrang heeft in deze rangorde, wat helaas in deze tijd niet wordt geëerd met emotionele incest als resultaat. Het kan voorkomen dat de ene helft van een ziel al vroeg sterft, echter hoeft dat niet te betekenen dat je elkaar niet kunt vinden en met elkaar kunt verbinden, zelfs tijdens de scheiding tijdens jou tijd op aard. 

Seksuele aantrekkingskracht
We dienen seksuele aantrekkingskracht niet te verwarren met de zielsverwant aantrekking van jou andere helft. Aantrekkingskracht veelal seksueel van aard, kan voortkomen vanuit emotionele schade, verwondingen, om aan te trekken waar jij nog ongevoelde emoties hebt van ontkenning in de bijbehorende chakra punten. Wanneer deze nog ongevoelde emoties eisen stellen, verwachtingen heeft en dus emotionele verslavingen bevat, trekken we de verkeerde persoon aan vanuit medeafhankelijke (co-dependentie) sympathie/verslavingen. Jij krijgt op emotioneel vlak iets terug voor iets dat jij geeft op emotioneel niveau, geven en nemen in de vorm van een non fysieke contract maar weg van de harmonie van God's Liefde. Hierdoor zien we vaak relaties die stuklopen, omdat zij zijn meegegaan in de aantrekkingen die buiten de harmonie van Liefde vielen. We hebben als excuus dat we dan anders geen 'groei' zouden hebben gemaakt, of niks zouden hebben 'geleerd', echter is dat tevens een vals geloof.Wanneer we namelijk onze emotionele beschadigingen hadden gevoeld, onze wonden, hadden we de verkeerde situaties niet aangetrokken.  

Wanneer je genoegen neemt, in promiscuïteit, met iemand anders dan jou andere helft voor de vervulling van welke beschadigde emotie dan ook, degradeer je niet alleen jou ziel maar ook die van de ander die jij betrekt in jou acties. Daarnaast houdt je de ander weg van zijn/haar andere helft naast jezelf. Verder dien je niet te vergeten welk effect jou gedrag heeft op de buitenwereld en welk voorbeeld jij daarin laat zien aan anderen. Dit zijn allen onliefdevolle acties en dus een zonde in God's Perspectief en Wetten.


Laat je niet misleiden tot iemand anders dan je andere helft, ook als hij/zij zich niet meer op de aarde begeeft. De ziel leeft voort in het hiernamaals, waar je elkaar alsnog kunt vinden na het losbreken van jou emotionele blokkades. Dat is de kernoorzaak van aantrekken van de 'verkeerde' of het juist aantrekken van (nog) niemand… Eerst de bijbehorende emoties voelen zonder dat een ander daar iets van merkt of daarin wordt meegetrokken. In stilte en met alleen jezelf en het liefst in gebed met God om antwoorden te kunnen ontvangen in harmonie met Liefde.
 

Jij en jouw andere helft zijn zich bewust van elkaars bestaan. De Wet van Aantrekkingskracht brengt ons elke dag nieuwe mogelijkheden om onze emoties aan te wakkeren en te voelen. De sterkste Wet van Aantrekkingskracht is die tussen jou en jouw andere helft. Het is de magneet die jou laat zien hoe ver je bent in de groei van Liefde. We kunnen dus onze andere helft op ieder moment aantrekken al moet je daarin wel de juiste verlangen hebben in overeenstemming met God's Wetten.

Wanneer je in een staat van Waarheid, verlangen en Liefde bent vanuit God's Perspectief, kan jou andere helft de aantrekking tot jou niet ontkennen. Degene waarmee je het oneindige in voelt en niet al het einde.

bottom of page