top of page

Overtredingen

Ieder mens is authentiek al willen we allen hetzelfde in ons aardse leven; Liefde, Waarheid en onze andere helft naast; *helpen, *gezondheid, *succes en *geluk allen in harmonie met God's Perspectief en niet die van onszelf. God heeft elementen in onze ziel vastgelegd met bijbehorende Wetten, die deze vastgelegde elementen van onze ziel ondersteunen. 

Wanneer we deze Wetten niet (her)kennen gaan we blind door het leven in de hoop bij toeval 'de grote prijs' te winnen. De ironie zit in dat er wetten zijn die precies dat zouden kunnen doen, het winnen van die prijs, wanneer wij deze Wetten van God's Liefde toepassen. Maar omdat we de Wetten niet (her)kennen, schenden wij deze voortdurend en gaan we constant tegen onze eerste grote schijnverlangen in het leven; geliefd willen zijn in plaats van onze echte Ware verlangen en bestemming; Liefde zelf te willen zijn. Jou ziel is kostbaarder dan die jackpot, waarom zou je stoppen met daarnaar te zoeken? 

We overtreden God's Wetten doordat we tegen Liefde en Waarheid ingaan in zonden met trots waardoor we succes en geluk blokkeren maar voornamelijk onze andere helft en God. Daarmee schenden we ook onze gezondheid en misbruiken ons lichaam. Waarom slagen we niet om deze werkelijke rijkdom van gezondheid voor ziekte zich laat zien te behouden? Omdat we God's Wetten nog niet (her)kennen ondanks deze vooraf bepaald zijn in onze ziel, in ons hart.

We schenden in het wegblijven van Waarheid; onze gevoelens, onze ziel en vertrouwen onze gedachten meer dan ons Ware Zelf. Met de gedachten als; 'Ik kan pas gelukkig zijn als... en wanneer we onze potentiële andere helft ontmoeten gaan we bij onszelf na of onze eisenlijstje kan worden afgevinkt zonder te realiseren dat we onze ziel met de tijd hebben gedegradeerd en zelf ook niet meer zijn wie we waren. 

Wanneer onze eisen en verwachtingen steeds hoger worden en blijven bestaan, betekend het dat automatisch jou bereidheid om te geven zonder verwachtingen, wat werkelijke Liefde is zoals God dat heeft bedoeld, ook minder is geworden. Hoe kan zo een uitwisseling stand houden of zelfs aanvangen binnen God's Liefde? Daarom voelen we eenzaamheid met of zonder een relatie. 

Op dat moment richt je je op iets anders en dat is de stap weg van God's Liefde, weg van God's Waarheid en dus weg van succes, weg van gezondheid, weg van het kunnen helpen, weg van geluk, weg van jou andere helft (dus weg van jezelf) maar het meest belangrijk weg van God. 

*
*helpen: Iemand assisteren in de bewustwording van zijn/haar zonden in harmonie met Liefde. Een voorbeeld zijn.
*gezondheid: Een ziel vrij van zielsopeningen waar geestesziekten en fysieke ziekten zich niet uiten in het fysieke lichaam of spirituele lichaam. Perfectie van de ziel zoals God ons geschapen heeft te zijn. 
*succes: Ontvangen van God's Liefde door in God's Waarheid te handelen. Herkenning van zonden en direct jezelf corrigeren in Nederigheid. 
*geluk: In en naar God's Waarheid leven. Liefde zijn zonder te hoeven proberen vanuit een persoonlijke relatie met God.

bottom of page