top of page

(Seksuele) Projecties

Projectie van emoties gebeurt de gehele dag door zowel in harmonie met Liefde of in disharmonie met Liefde. Wanneer we projecteren in harmonie met Liefde dan zijn wij tegelijkertijd een voorbeeld voor anderen. Op het moment dat we in disharmonie projecteren dan beschadigen we niet alleen onszelf maar ook onze omgeving. We dienen ons bewust te zijn wat we zonder woorden uitzenden daar wij allen in constante verbinding zijn.

Het kan ook zijn dat er op jou wordt geprojecteerd, in dat geval is de Wet van Aantrekkingskracht aan het werk en wilt God je laten zien waar jij nog ongevoelde en beschadigde emoties hebt, die jou beperken in Liefde te groeien. 
Ook vanuit de zielenwereld ontvangen we projecties vanuit onze eigen emotionele zielopeningen van het Beschadigde Zelf vanuit ingehaakte zielen. Deze zielen kunnen familieleden zijn of onze niet bloedgerelateerde broeders en zusters met dezelfde beschadigde en ongevoelde emoties als jij en dat willen voortzetten via jou.

Iedere emotie kan worden geprojecteerd of we kunnen die op ons geprojecteerd krijgen. Soms heeft iemand woede in zich en jij ervaart dat diegene boos (op je) is. Soms ben je zelf in woede (ongemerkt) en diegene in jou buurt voelt dat jij boos bent. Vervolgens is het aan beiden of deze emotie op dat moment in stand gehouden wordt door wel of niet in harmonie met Liefde te reageren. Bij het overgrote deel op aarde is de bewustzijn hiervan er nog niet. Wanneer we in contact komen met God kunnen we onszelf bewust maken van onze projecties op anderen. 

Dit is wat Jezus bedoelde in: Matteüs 5:28
28 'Maar Ik zeg u: Wie met begerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft reeds in zijn hart overspel met haar gepleegd.' 

We denken dat kijken of zelfs alleen de gedachte al niet schadelijk is, maar we moeten ons bewust zijn van onze intenties en daarbij dus ook onze projecties.

Definities
Projectie = Het reflecteren van de emoties, die niet in harmonie zijn met God's Wetten, op iemand anders dan jezelf.
Seksuele projectie = De energie van seksuele gevoelens richting anderen. Elke type projectie gegeven aan een ander (man of vrouw) dat de intentie heeft de ander seksueel veilig, waardig, begeerd te laten voelen.


Dit soort projectie is een voorbeeld van seksuele projectie. Soms kun je dit door hebben en soms niet zoals hiervoor beschreven, al is het wel van belang jezelf hiervan bewust te maken om het te kunnen veranderen.
Bij seksuele projectie gaat het om de energie van seksuele gevoelens richting anderen. Deze vorm van projectie die aan een andere persoon (man of vrouw) wordt gegeven is bedoeld om die andere persoon zich seksueel veilig, waardevol of gewenst te laten voelen. Het gaat om de persoon die het ontvangt.
De motivatie van de persoon die het geeft, is vaak meer dan alleen seksueel en heeft vooral te maken met macht, controle, angst en niet alleen seksuele emoties.

Veel mensen hebben op jonge leeftijd geleerd seksuele projectie te gebruiken om mensen die macht over hen hebben te manipuleren, om zich zo op de een of andere manier veilig te voelen. Seksuele projectie is gekoppeld aan veiligheid, persoonlijk welzijn of fysieke bescherming. Het is een op de ziel gebaseerde uitwisseling, zelfs als er geen woorden zijn of er fysiek contact wordt uitgewisseld.

bottom of page