top of page

Assistance Group Telegram

Telegram: Christed Constellations Assistance Group https://t.me/christedconstellations

Hier kun je jou ervaringen delen over jouw ontwikkeling in God's Liefde in een van de passende onderwerpen ten behoeve van assistentie voor zodat jij, een broeder en/of zuster, kunt doorvoelen wat er nog moet worden aangekeken en waar anderen die zijn gegroeid in God's Liefde. betreft het betrokken onderwerp jou weer verder kunnen assisteren. 

Wanneer je een nieuw onderwerp gecreëerd wilt hebben, voel je vrij dit aan te vragen in #General. 

*In deze telegram groep is de voertaal Engels en wordt gemonitord op het toepassen van God's Waarheid en Liefde in Nederigheid op basis van hoe ver wij onze eigen groei in God's Liefde hebben ontwikkeld. 

bottom of page