top of page

Ziekte

God heeft ons lichaam in perfectie geschapen. Ziekte is een disharmonie met God's Liefde, het is de afwijzing van Waarheid door het onderdrukken in weerstand van een of meerdere emoties als resultaat van een tekort aan Liefde

Wanneer we fysieke pijn bijvoorbeeld door 'ziekte' ervaren dan zit er een verlangen om de onderliggende emotie te ontkennen. Alle pijn wordt veroorzaakt door de ontkenning van iets in angst of boosheid dat ons belemmerd naar hetgeen te kijken waar rouw/verdriet de kernemotie is. Ziekte is een beweging van de natuur om het systeem te bevrijden van een situatie dat is ontstaan vanwege het schenden (zonde) van de Wet van Gezondheid. Daarnaast vinden we in de mensomschreven diagnosen van (geestes)ziekten een false geloof van geborgenheid en gehechtheid welke onze emotionele verslavingen voedt. 


Je lichaam is een feedbacksysteem om je te laten zien dat je uit harmonie bent met Liefde en Waarheid. Elke keer dat je een Wet overtreed in Liefde naar jezelf zul je de pijn ervaren van het breken van zo een Wet. Pijn en ziekte zijn een geheugensteun dat je uit harmonie van Liefde bent. Pijn kan zijn; kortdurend, langdurend (chronisch), direct, lichamelijk, spiritueel, emotioneel of op zielsbasis. 

                                                          'Ziekte is een serieus gesprek tussen God en man,' zegt Anastasia.
                                         Door deze pijn, welke tegelijkertijd zowel van jou als van Hem is, laat Hij jou weten
                                                         dat je in een onacceptabele wijze leeft. Verander jou manier van leven
                                                                    en de pijn zal voorbijgaan, de ziekte zal zich terugtrekken.' 


Niet alleen laat je lichaam zien waar je in/uit harmonie bent met Liefde, het laat je ook zien in hoeverre je beïnvloed bent door ingehaakte zielen (geesten) vanuit de zielenwereld. Zij kunnen de ziekte in jou creëren, die zij in hun eigen overtuiging zelf hebben, of versterken afhankelijk van hoe open jij bent voor deze invloeden. Bij kinderen die ziek zijn bijvoorbeeld, zijn er vaak ook zielen vanuit de zielenwereld die in het kind zijn ingehaakt door de zielsopeningen van de ouders en daardoor het kind beïnvloeden, vaak zonder dat deze overledenen dit doorhebben, denken dat het lichaam dat zij overschaduwen nog hun eigen lichaam is. Dit zijn aardgebonden zielen. Deze ingehaakte zielen komen in het geval van een kind, voort uit de beschadigde emoties van de ouders. Het kind laat een reflectie zien van alle beschadigde emoties van de ouders. 
 

Geestesziekten
Eigenlijk zegt het woord het al wat het is. Geestesziekten met door mens gemaakte diagnoses zoals schizofrenie, autisme, eetstoornis, depressie, etc. ondanks de wetenschap het in de celstructuur aantoonbaar kan maken, vanwege het doorgeven van multigenerationele zonden, zijn veelal onder grote invloed van ook andere zielen uit de zielenwereld en voorgaande generaties, dan alleen onder invloed van de eigen ziel. Dit komt uit de beschadigde emoties vanuit onze eigen ziel. Echter betekend dit niet dat je nu hiervoor de andere ingehaakte zielen de schuld kunt geven en jij hierin geen aandeel hebt, integendeel, door jou openingen creëer jij de ruimte voor hen invloed te hebben over jou lichaam en geest of die van jou kind(eren). Met het volgende voorbeeld schets ik een illustratie welke toepasbaar is op iedere Beschadigde Zelf of Façade Zelf.

Een voorbeeld over invloed van de zielenwereld tijdens een paniekaanval

In de kern gaat paniek over onderdrukte angst wat je niet voelen wilt. Angst is een type emotie dat wordt opgeslagen of geuit door de ziel. Wanneer je ervoor kiest het op te slaan in je ziel dan wordt het een filter voor de ervaringen die je hebt maar het bepaald ook wat je aantrekt als gevolg van de Wet van Aantrekkingskracht want God wilt dat je deze angst loslaat.

God zal proberen je angst te triggeren. Alle Wetten van het universum zijn door God ontwikkeld, zodat jij jezelf kunt verlossen van angst. Als jij dus besluit de angst op te slaan in de ziel dan slaan alle Wetten aan om jou te kunnen helpen de angst los te laten.

Angstaanvallen specifiek zijn aanvallen van zielen uit de zielenwereld die zich in lage sferen bevinden en inhaken op jouw emotionele openingen uit jou ziel. Deze openingen zijn emotionele verslavingen. Je wilt je dus vast houden aan de angst (ook al zeg je van niet). De zielen uit de zielenwereld hebben dat ook. Zij willen zich vasthouden aan het gevoel van angst zij hadden op aarde en kunnen dat middels jou lichaam blijven ervaren omdat jij ze daarin toelaat. Zij hebben tenslotte geen fysieke lichaam meer. Door (nog) niet willen te voelen help je niet alleen jezelf niet verder maar je helpt de ingehaakte zielen uit de zielenwereld ook niet verder. In beide gevallen ben je in feite niet in harmonie met Liefde (naar je zelf en naar anderen) en bega je als het ware een zonde welke de ziel degradeert i.p.v. laat groeien in Liefde.


Hoe de zielsopening te sluiten:
Wanneer je jou emotionele oorzaak vindt voor de specifieke zielsopening van de angst die je hebt en daarover doorvoelt zal deze opening zich langzaam herstellen en sluiten. De zielen uit de zielenwereld kunnen daar dan niet meer op inhaken. Overigens zijn dat ook zielen uit het aardse, onze zogenaamde vrienden, collega's, familie, die inhaken op jou emoties en jou in een bepaalde staat willen houden voor het vervullen van hun eigen emotionele verslavingen.
 

Dus de eerstvolgende keer wanneer je een angstaanval voelt aankomen laat het toe door het volledig te doorvoelen in plaats van zo snel mogelijk proberen af te kappen. Schrijf eventueel alle emoties op die in je opkomen en laat alle lichamelijke uitingen toe zonder daar iemand anders mee tot last te zijn. Geef je er volledig aan over en bid tot God. Vraag God jou te steunen en stel vragen die opkomen aan de hand van de emoties die je voelt. De antwoorden zul je krijgen zolang je vanuit jou ware ik het verlangen hebt in harmonie met God's Liefde en Waarheid in Nederigheid. Wanneer je paniek hebt, praat dan ook met de zielen die ingehaakt zijn op jou openstaande emoties uit diezelfde lagere sferen. Help hen op weg door te vragen jou met rust te laten en informeer hen dat zij jou lichaam schaden met het inhaken wat ze doen. Verwijs hen naar de lichtere zielen die zij om zich heen kunnen zien en hen graag verder scholen wanneer jij op dat gebied een tekort hebt aan kennis van God's Liefde.
 

Het 'ergste' wat je kan overkomen is dat jou fysieke lichaam op aarde sterft maar door kennis te hebben van de zielenwereld en je daarmee te verbinden zolang dat in harmonie is met God's Liefde, voorkom je degradatie van de ziel in zonde voor jezelf en jou omgeving, zowel op aarde als in de zielenwereld. De ironie zit in bij besef van het bestaan van de zielenwereld en jou eeuwige bestaan, de angst zal verdwijnen. In de kern weet je dit ook, voel maar.

bottom of page