top of page

Zielenwereld

De zielenwereld is de plek waar wij allemaal in bestaan ten alle tijden zowel tijdens onze slaaptoestand als na het aardse overlijden, waarin we ons fysieke lichaam achterlaten en voortleven in de sfeer die onze zielstoestand reflecteert in overeenstemming met God's Liefde

Zielentoestand bij het overgaan naar de zielenwereld
De toestand waarin jouw ziel verkeert op het moment van overlijden, bepaalt waar het zich in de zielenwereld zal bevinden. De sfeer zal overeenkomen met hoe ver jij bent gegroeid in God's Liefde op aarde maar dan zonder je fysieke lichaam. Je fysieke lichaam heeft dan zijn vorm opnieuw aangenomen en onthult zijn ware zielsstaat waarin je hele Façade-Zelf is verdwenen, waarmee voor iedereen om je heen jou overgebleven Beschadigde Zelf en Ware Zelf zichtbaar wordt.


Invloeden vanuit de zielenwereld
Zoals eerder benoemd is alles met elkaar verbonden en zijn wij als mens met elkaar verbonden. Waar wij als mens denken zelf God te zijn, zijn wij eigenlijk allen kinderen van God. En daarmee komt het volgende; omdat wij deze verbinding delen zijn we ook gevoelig voor elkaars invloeden op het moment wij in die specifieke emotie een zielsopening hebben. Alle emoties die je onderdrukt, geven een opening aan zielen die ook in diezelfde emotie vastzitten en kunnen zelfs ziekten in jou versterken of aanwakkeren. Dit kunnen voorouders zijn maar ook zielen die geen directe bloedlijn met jou hebben en zelfs zielen die zich nog in op aarde bevinden zoals jij. Deze invloeden zijn meerendeel kwaadaardig en krachtig daar het jou ondersteunt in jou handelen in zondenZielen uit onder andere de zielenwereld proberen jou continue te saboteren wanneer je niet loyaal aan hen bent en daarin niet doet wat zij willen. Het beïnvloeden (influencen) van iemand is in zijn geheel een onliefdevolle actie, of het nu vanuit de zielenwereld komt of op aarde. Het is een actie in zonde, omdat je iemand wilt beïnvloeden iets te doen wat jij wilt dat ze voor je doen ter verrijking van jezelf.


Zielen vanuit de zielenwereld kunnen naast specifieke emoties ook (geloofs)overtuigingen en zelfs talenten projecteren en ons daarmee overschaduwen/beïnvloeden door op ons in te haken en soms ons zelfs doen geloven dat we gereïncarneerd zijn wat in werkelijkheid de ingehaakte ziel is die we toneel geven middels onze fysieke en spirituele lichaam. Dit allemaal komt alleen tot stand voor hetgeen jijzelf emotioneel voor openstaat. Wanneer het meer 'positief' ogende projecties zijn dan komt het neer op hoe Nederig je bent in God's Liefde. Uiteindelijk dien je te voelen en reflecteren wat jou zo receptief maakt voor deze verbinding met zielen uit lagere sferen die jij fysiek en emotioneel toestaat jou te beïnvloeden. Dus richt je op wat de oorzaak is waarom zij bij jou komen in plaats van op hen zelf te focussen. 

Wanneer je contact wilt maken met deze zielen die geïnvesteerd zijn in jou om erachter te komen of zij jou werkelijk willen helpen in de groei van Liefde richting God i.p.v. jou te gebruiken als voeding van hun eigen verslavingen door de Waarheid te maskeren, stel dan vragen die hen uitdagen te laten zien hoe ver zij zijn in de groei van liefde in overeenstemming met God's Liefde en Waarheid in plaats hun eigen perspectief van liefde en waarheid. Middels Gebed en geloof ben je ontvankelijk voor God's begeleiding.

bottom of page